Укр
Укр Eng Рус

Коагулограма vs тромбоеластограмма: порівняння методів оцінки системи гемостазу

Гемостаз і згортання крові забезпечуються функціональною системою гемокоагуляції. Ця система відкрита, тому на будь-який патологічний процес в організмі вона реагує адаптивними змінами. Отже, немає жодного захворювання або патологічного процесу, які б не вплинули на систему коагуляції. Будь-яка коагулопатія (порушення згортання) спочатку проявляється лабораторно, тобто відображається у змінах показників аналізів на згортання крові. Наслідком несвоєчасно виявлених порушень в системі згортання крові буде розвиток тромботичних, геморагічних і тромбогеморагічних ускладнень. Тому дослідження системи гемостазу як частина загальної стратегії лікування – дуже важливі. 

Порівняння методів

Методи аналізу крові на згортання зазвичай ділять на так звані класичні – імуноферментні, клотінгові тощо й інтегральні – тромбоеластографія, тромбоеластометрія.

Завдання класичних тестів – дати інформацію про роботу окремих процесів і структур системи згортання крові, а також дати можливість оцінити ефективність терапії. Зразком для дослідження коагуляційного гемостазу із застосуванням таких тестів служить плазма крові.

Інтегральні, тобто глобальні, тести для дослідження гемостазу призначені для відображення загальної картини роботи згортальної системи крові в контексті актуальної клінічної картини пацієнта. Для проведення інтегральної оцінки роботи системи гемостазу зразком для досліджень є цільна кров.

Читайте також: Тромбоеластографія: суть і переваги методу

Коагулограма

Коагулограма крові (гемостазиограмма) – це класичний тест, що поєднує в собі п’ять різних аналізів.

1. АЧТЧ (активований частковий тромбопластиновий час).

Аналіз призначений для визначення ефективності внутрішнього шляху згортання і виявлення можливого дефіциту факторів згортання, вплив внутрішніх інгібіторів. Реферальне значення АЧТЧ (в нормі) – 24-35 секунд. Якщо час АЧТЧ скорочений на більш ніж 5 секунд від нижньої межі – це ознака гіперкоагуляції, якщо прискорений на 5 секунд і більше від верхньої межі – гіпокоагуляція. На практиці цей показник вкрай рідко виходить за межі реферальних значень, тому аналіз, скоріше, вважається скринінговим.

2. Прототромбіновий індекс (ПТІ).

Аналіз призначений для оцінки зовнішньої системи гемостазу. У нормі він становить від 70 до 130 відсотків, а його зниження говорить про дефіцит низки факторів згортання крові. У пацієнтів, що приймають антикоагулянтну терапію ПТІ може знижуватися до 30 відсотків.

3. МНО (міжнародне нормалізоване відношення).

МНО – додатковий варіант ПТІ, рекомендований ВООЗ. Аналіз відображає співвідношення протромбінового часу пацієнта до середнього протромбінового часу в нормі. МНО призначений для контролю терапії непрямими антикоагулянтами. У здорової людини показник буде дорівнювати одиниці. Що вищий показник МНО, то більше розріджена кров і то гірше її згортання. Підвищення до 4 і більше свідчить про ризик розвитку внутрішньої кровотечі.

4. Фібриноген.

Фібриноген – це білок, який відповідає за утворення фібрину – основи кров’яного згустку. Він синтезується печінкою і вважається першим фактором згортання крові. Реферальне значення: 2,0-4,0 грама, критичний мінімум – 0,5 грама. Підвищення фібриногену може свідчити про наявність запальних процесів в організмі, онкологічних захворювань, він також підвищений при вагітності. Зниження вмісту білка говорить про захворювання печінки.

5. Антитромбін III.

Цей показник призначений для оцінки ризику розвитку тромбозу. Норма цього аналізу на гемостаз – від 70 до 115%. Якщо показник падає, це свідчить про активацію процесу тромбоутворення.

Всі ці аналізи коагулограми дозволяють оцінити стан системи згортання крові, проте в ній явно відсутні універсальні скринінгові тести, які допомагають побачити картину цілком і отримати інтегральну оцінку гемостазу. Крім цього, стандартні гемостазіологічні тести не дають можливість оцінити динаміку утворення і якість фибринового згустку, функціональну активність тромбоцитів. Тому все частіше клініцисти віддають перевагу іншому методу – тромбоеластогарфії. Або ж комбінують її з коагулограмою, щоб комплексно оцінити стан згортальної системи крові пацієнта.

Тромбоеластограма

Вперше метод тромбоеластографії (ТЕГ) був описаний ще в 1948 році професором Хельмут Хартера, проте активно застосовувати його на практиці для глобальної оцінки системи гемостазу стали тільки 15-20 років тому. Інтерес медичної спільноти до методики зріс в зв’язку з тим, що вона дозволяє діагностувати стани, які вкрай складно спрогнозувати. За цей час ТЕГ довів свою ефективність і став свого роду “золотим стандартом” в діагностиці коагулопатій різного типу в усьому світі. Методика включена до протоколів лікування багатьох клінік за кордоном.

Ключова відмінність тромбоеластограми від описаної вище коагулограми полягає в тому, що ТЕГ дає можливість клініцистам отримати інтегральну оцінку системи згортання крові пацієнта швидко. Для аналізу потрібна значно менша кількість крові для зразка, а результат у вигляді кривої виводиться на дисплей аналізатора в режимі реального часу. Сучасні аналізатори гемостазутромбоеластографи – дозволяють отримати результат тесту протягом лише 3 хвилин. У критичних ситуаціях, коли від лікаря потрібна максимально оперативна реакція на зміни в стані пацієнта, така швидкість отримання результатів дослідження дуже важлива.

Читайте також: АЛТ Україна виводить на ринок перший 6-канальний аналізатор гемостазу – ClotPro

Тромбоеластограма – це тест, який базується на вивченні в’язко-еластичних властивостей тромбу. А сам метод заснований на графічній реєстрації динаміки в’язкості і пружно-еластичності крові в процесі утворення фібринового згустку. На відміну від класичних клотінгових тестів, тромбоеластограма відображає кінетику всіх стадій утворення тромбу.

Як розшифрувати тромбоеластограму

Як вже відзначили, тромбоеластограма – це графічне відображення процесу формування фібринового згустку, а також фібринолізу – його руйнування. Вона послідовно показує три фази цього процесу:

  1. Формування тромбокінази. Фаза триває 4-10 хвилин
  2. Утворення фібринового згустку. Тривалість фази – 5-8 хвилин
  3. Утворення фібрину. На цій фазі крива графіка досягає піку
Графік тромбоеластограми на апараті TEG 5000 Haemonetics

Графік тромбоеластограми на апараті TEG 5000 Haemonetics

  • R (reaction time) – латентний час реакції

Це один з ключових показників тромбоеластограми. Він показує швидкість утворення тромбу, як і в класичних клоттінгових тестах. Нормативний час – 4-10 хвилин. Збільшення цього часу буде свідчити про нестачу факторів згортання крові або про прийом пацієнтом препаратів, що розріджують кров.

  • K – час формування згустку

Показник залежить від фібриногену. Що коротшим є час К, то активніше тромбоутворення і то щільнішим є згусток.

  • МА – максимальна амплітуда

На тромбоеластограмі цей показник відображається максимальною розбіжністю кривих. МА характеризує граничну міцність згустку. Зниження цього показника свідчить про нестачу фібриногену, тромбоцитів, а також про підвищення природних коагулянтів.

  • G – розрахункова величина сили згустку, обчислюється на основі максимальної амплітуди

Читайте також: Інактивація патогенів в крові: світовий досвід та сучасні рішення

У гемостазіології сьогодні застосовується досить велика кількість методик і їхніх варіацій: функціональні, морфологічні, генетичні та імунологічні. Однак далеко не всі вони здатні бути тим інструментом, який дозволить клініцисту адекватно оцінити стан системи гемостазу пацієнта. Стандартна коагулограмма, яка сьогодні залишається найпоширенішим тестом, дозволяє оцінити роботу окремих ланок коагуляційного процесу, проте не дає повного розуміння про стан системи згортання крові. Більш сучасна методика тромбоеластографії дає уявлення не тільки про час утворення фібринового згустку, але також про його динаміку і якість. Тобто, показує всі стадії утворення тромбу з урахуванням і плазмових, і клітинних учасників гемостатичних реакцій, плюс – фібриноліз (процес руйнування тромбу). У клінічній практиці останнім часом все частіше вдаються до комбінації класичних і глобальних тестів, що дозволяє отримати максимально повне уявлення про стан системи гемостазу пацієнта.

Юрій Довгань

Провідний спеціаліст відділу трансфузіології та служби крові

Спеціалізація: рішення для трансфузіології, ендоскопія.

Будьте в курсі новин

    A