Екстрація/пробопідготовка

Пробопідготовка – це сукупність способів обробки зразка з метою підготовки до аналізу за допомогою зазначеного аналітичного обладнання. Це дуже важливий етап у більшості аналітичних методів, оскільки аналіт не повинен піддаватися реакціям в реакційній суміші, а результати дослідження можуть бути спотвореними через наявність інших хімічних сполук.
Пробопідготовка може включати дроблення і розчинення, хімічне зброджування кислотою або лугом, витяг зразка, очищення і попередню концентрацію зразка, а також екстракцію, реакцію з деякими хімічними речовинами, дрібнення, обробку хелатувального агента, маскування, фільтрацію і багато інших методів.

Цілі відбору проб сильно розрізняються, проте серед найбільш важливих слід відзначити харчове маркування, виявлення забруднювальних і сторонніх речовин, статистичний контроль процесу (забезпечення якості), приймання сировини, інгредієнтів або продуктів, випуск партій готової продукції, а також виявлення фальсифікацій.

Пробопідготовка зразків часто може бути найбільшим джерелом помилок в хімічному аналізі. У разі, якщо зразки не можуть надати необхідну інформацію, витрачений на них час оцінюється вище витрат на аналіз. Правильне планування відбору проб вважається невіддільною (частина/ознака) частиною будь-якого дослідження.

Харчові продукти

Зразок, обраний для аналізу, повинен бути дійсно репрезентативним для всієї партії аналізованих харчових продуктів, оскільки обсяг речовини, фактично використовуваного в кількісному аналізі, порівняно невеликий. Склад натуральних продуктів вельми різноманітний. Вміст цукру, кислоти й води у фруктах і овочах варіюється в широкому діапазоні, в залежності від сорту, кількості сонячного світла протягом вегетаційного періоду, ґрунтово-кліматичних умов, в яких вони вирощуються, стадії зрілості, а також тривалості і умов зберігання.

М'ясо, своєю чергою, різниться в залежності від вмісту жиру. Склад м'яса риби змінюється в залежності від сезону. Вуглеводень, вміст жирів і білків в продуктах рослинного походження є більш постійним, ніж вміст незамінних мінеральних елементів.
Виробничий відбір проб може бути спрямований на визначення ринкової ціни на основі вмісту поживних речовин (наприклад, масла в насінні), або на відбір на основі вмісту забруднювальних речовин (афлатоксинів, пестицидів і т.д.).