В даній статті приведені результати дослідження ефективності двох комерційно доступних систем для інактивації патогенів: Мірасол та Інтерсепт.

* Джерело: оригінальна стаття Vox Sanguinis. Міжнародне товариство трансфузії крові

* Автор-кореспондент: Carl McDonald, Microbiology Services Laboratory –Bacteriology, NHS Blood and Transplant, Charcot Road, London, NW9 5BG, U.K.