Укр
Укр Eng Рус

Застосування KI-67 в імуногістохімічному дослідженні

Рак грудей — найпоширеніший вид раку у жінок. Згідно зі статистикою раку, опублікованою у 2015 році, на нього припадає третина всіх злоякісних новоутворень, що вражають жінок. Крім того, цей вид раку має значну метастатичну здатність, що призводить до високої смертності. Раннє виявлення захворювання збільшує ймовірність виживаності.

Імуногістохімія — це дослідження клітин тканини для пошуку в них певних антигенів. Застосовується в діагностиці патологій. Найбільшого поширення ІГХ отримала в онкології для знаходження пухлин, визначення їхнього нозологічного варіанту, а також прогнозування перебігу захворювання та успішності призначеного лікування.

У цій статті ми розглянемо значення Ki-67 як одного з прогностичних маркерів у пацієнтів з раком грудей і надамо точку зору різних вчених щодо ефективності Ki-67 у визначенні перебігу хвороби та складанні схеми лікування.

ІГХ дослідження проліферативної активності за експресією Ki-67

Ki-67 — це ядерний білок, уперше виявлений у клітинній лінії лімфоми Ходжкіна в 1983 році. Пов’язаний з клітинною проліферацією, він експресується у фазах S, G1, G2 та M клітинного циклу в ядрі клітини.

Ki-67 визначається в тканині раку молочної залози за допомогою імуногістохімічного аналізу і може бути використаний як додатковий чинник для ухвалення рішення про стратегію ад’ювантної терапії. З’ясувалося, що в нормальній тканині молочної залози Ki-67 експресується на низькому рівні в клітинах, негативних за рецепторами естрогену. Імунофарбування моноклональним антитілом Ki-67 дає змогу оцінити ріст злоякісних клітин.

Проте прогностична роль цього маркера проліферації досі є об’єктом багатьох дискусій.

Значення Ki-67 у діагностиці раку грудей: дослідження та висновки

 значення Ki-67 в діагностиці раку грудей


значення Ki-67 в діагностиці раку грудей

У 2018 році в «Журналі генної інженерії та біотехнології» (Journal of Genetic Engineering and Biotechnology) було опубліковано дослідження Національного інституту раку в Каїрі, Єгипет. У цьому дослідженні аналізувалося клінічне значення сироватки та індексу Ki-67 як потенційного маркера раку молочної залози. Крім того, вивчався взаємозв’язок між індексом Ki-67 і клініко-патологічною характеристикою, що відображає прогноз.

У дослідженні взяли участь 92 пацієнти з первинною карциномою молочної залози, 10 пацієнтів з доброякісною пухлиною молочної залози слугували позитивним контролем, а 10 здорових жінок — негативним контролем. Критеріями відбору пацієнтів були такі показники: наявність ущільнення в грудях, діагностованого як карцинома грудей, відсутність системних захворювань (цукровий діабет, гіпертонія, хронічне запальне захворювання, печінкова, ниркова або серцева недостатність), відсутність віддалених метастазів і неоад’ювантної терапії.

Єгипетські вчені виміряли концентрацію Ki-67 у сироватці з використанням набору для імуноаналізу Quantikine. Також була проведена тканинна експресія Ki-67 при інвазивній карциномі молочної залози. При ІГХ аналізі частка злоякісних клітин, забарвлених позитивно на ядерний антиген Ki-67, оцінювалася кількісно та візуально з використанням світлових мікроскопів.

Експресія Ki-67 показала вищі значення при збільшенні розміру пухлини. Таким чином дослідження єгипетських вчених підтверджує думку інших фахівців про те, що експресія Ki-67 у тканинах може давати додаткову інформацію до даних, отриманих за допомогою класичних прогностичних факторів.

Результат, до якого дійшли в Національному інституті раку в Каїрі, також відповідає висновку Fausto et al.. Згідно з ним, високий рівень імуногістохімічної експресії Ki-67 пов’язаний з вищим ризиком рецидиву та виживаності в пацієнтів з раком грудей на ранній стадії.

Водночас Nishimura et al. повідомили, що високий рівень Ki-67 у первинних пухлинах, незалежно від високого чи низького Ki-67 у рецидивуючих пухлинах, значно корелює з нижчим рівнем виживаності. Також Ibrahim et al. дає інформацію про те, що пацієнти з високим Ki-67 у рецидивуючих пухлинах показують значно нижчий рівень виживаності, незалежно від високого або низького Ki-67 в первинних пухлинах. В одному з досліджень за участю 12 155 пацієнтів було показано, що позитивність Ki-67 означає вищий ризик рецидиву та найгірший прогноз у пацієнтів з раннім раком грудей.

Що стосується ефективності імуногістохімічного дослідження проліферативної активності за експресією Ki-67 у складанні плану лікування, то Penault-Llorca показав, що пацієнти з рівнем Ki-67> 20% у пухлинах отримують користь від додавання доцетакселу. З іншого боку, в одному з наукових матеріалів за 2010 рік міститься висновок про обмежену застосовність маркера в прогнозуванні лікування. Не знайдено переконливих доказів того, що Ki-67 може слугувати інструментом для виявлення пацієнтів, яким буде корисною конкретна хімієтерапія або ендокринне лікування.

Висновок

За результатами дослідження Національного інституту раку в Каїрі та інших досліджень можна зробити висновок, що Ki-67 є цінним прогностичним маркером. Його варто розглядати як корисне джерело інформації та додавати до даних, отриманих завдяки використанню класичних прогностичних чинників, серед яких патологічна класифікація, розмір пухлини й ураження лімфатичних вузлів. Водночас єгипетські вчені зауважують про важливість стандартизації оцінки Ki-67, щоб уникнути отримання суперечливих результатів.

Будьте в курсі новин

    A