Термодесорбція

Термічна десорбція (ТД) – це потужна технологія аналізу летких і напівлетких органічних сполук в найрізноманітніших матрицях. Завдяки високій ефективності, універсальності і можливості повної автоматизації ці прилади стали одними з основних в контролі забрудненості об'єктів навколишнього середовища, визначення слідових кількостей отруйних та вибухонебезпечних сполук в повітрі, дослідженні продуктів емісії з полімерних матеріалів та вивченні профілів парфумерних композицій.

Markes International проектує та впроваджує у виробництво цілу серію приладів та систем для реалізації різних методів термодсорбції. Всі прилади повністю відповідають вимогам міжнародних стандартів і проводять високоточні та високоефективні кількісні аналізи газових зразків з відбором безпосередньо на сорбційні трубки, в каністри чи
мішки. Також дозволяють виконувати пряму десорбцію з різних матеріалів чи слідкувати за аналізом в режимі реального часу.