Полуменева фотометрія

Полум'яна фотометрія - один з видів атомно-емісійної спектроскопії. Застосовується для визначення лужних, лужноземельних і деяких інших елементів по атомних спектрах або молекулярним смугах. Джерелом порушення служить полум'я водню, ацетилену, светильного газу. Метод має високу чутливість, швидкістю, точністю, дозволяє визначати елементи в солях, сумішах, розчинах, мінералах, біологічних об'єктах.