Укр
Укр Eng Рус

Спектрометрія

Групи товарів

Рентгенівська флуоресценція (РФА)
УФ-Вид-БлІЧ спектрометрія
Мас-спектрометрія співвідношення стабільних ізотопів (IRMS)
Спектрофлуориметрія
Полум'яна фотометрія
Спектрофотометри
Раман-спектрометрія
Оптико-емісійна спектрометрія з індуктивно-зв'язаною плазмою (ІЗП-ОЕС)
Мас-спектрометрія з індуктивно зв'язаною плазмою (ІЗП-МС)
Іскрова оптико-емісійна спектрометрія
ЯМР-спектрометри
ІЧ-Фур'є спектрометрія
Лазерно-іскрова емісійна спектрометрія LIBS
Спектрометрія

Спектрометрія – це метод дослідження та ідентифікації речовини шляхом вимірювання сили взаємодії між світлом і речовиною, реакцій і змін інтенсивності випромінювання і довжини хвилі.

...
Докладніше Менше
A