Лічильники часток у рідинах

Лічильник частинок в рідині – це прилад для вимірювання концентрації частинок в рідинах. Зокрема, для визначення розміру частинок в колоїдних розчинах і чорнилі, а також визначення розміру і розподілу частинок в гідравлічній та інших горючих рідинах.

Лічильник частинок в рідинах вимірює розподіл і розмір частинок шляхом опромінення рідкого зразка лазерним діодом і детектування розсіяного світла, властивості якого пов'язані з розміром частинок. Прилад вимірює розмір частинок і їхню кількість в кожному діапазоні розмірів. Діапазон розмірів вимірюваних частинок залежить від параметрів детектора, який використовується.

Мінімальний виявлений або вимірюваний розмір частинки залежить від співвідношення між величиною втрати світлової енергії та рівнем світлової енергії/електричного шуму. Для лічильників частинок, що використовують метод світлової екстинкції, мінімальний вимірюваний розмір частинок зазвичай становить близько 1-2 мкм. Максимальний виявлений розмір частинки в основному залежить від мінімальних розмірів детектора, включаючи проточну ланку, через яку проходить частинка.

Проба води проходить через проточну ланку шириною менше ніж 1 мм, виготовлену з плавленого кремнезему. Колімований промінь з джерела світла (лазерного діода) безперервно подається на проточну комірку. На протилежній стороні джерела світла розташований фотодіод з фоторецептором для детектування колімованого пучка.

Коли частинка в зразку проходить через лазерний промінь, вона поглинає, відбиває або розсіює енергію лазерного променя, зменшуючи світлову енергію, виявлену фотодіодом. Втрата світлової енергії пропорційна розміру частинки, тому дозволяє визначити розмір частинок.

Для аналізу забруднення твердих частинок твердими матеріалами тверді частинки витягуються з твердої речовини, як правило, за допомогою води або водного розчину мийного засобу. Мензурку зі зразком і екстракційною рідиною поміщають в ультразвукову ванну. Потім зразок видаляється, і екстракційна рідина аналізується на наявність твердих частинок.