Іонна хроматографія та мас-спектрометрія

Іонна хроматографія є різновидом методу високоефективної хроматографії для багатокомпонентного аналізу речовин іонної природи або тих, які в певних умовах здатні до іонізації. Метод в цілому повторює ідеологію ВЕРХ, але при цьому використовуються іонообмінні колонки низькою ємності і розбавлені елюентом, що визначає ряд системних методичних і інструментальних відмінностей.
Сучасний іонний хроматограф повинен забезпечувати високу селективність і чутливість аналізу і в той же час бути надійним при роботі з широким спектром проб, включаючи агресивні середовища. Тому компанія Dionex, яка стояла біля витоків створення іонних хроматографів як інструменту серійного аналізу, приділяє велику увагу всьому комплексу завдань.