Аналізатори вуглеводнів (бензини, авіаційне паливо і т.д.)

Аналізатори вуглеводнів - це прилади, які дозволяють виявляти присутність і визначати концентрацію вуглеводнів в різних речовинах, перш за все в бензині та інших видах палива.

Для виявлення вуглеводнів застосовуються кілька різних методів – полум'яно-іонізаційний, а також каталітична, фотоіонізаційна, інфрачервона і газова хроматографія. Полум'яна іонізація вважається найбільш ефективним методом безперервного контролю загальної концентрації летких органічних речовин в ppm в аналізаторах палива.

Каталітичні датчики підходять для моніторингу концентрації легкозаймистих газів включаючи вуглеводні, але через високу чутливість до побічних продуктів згоряння погано реагують на вуглеводні в низькій концентрації.

Газові хроматографи являють собою найдорожчий і найточніший тип водневих аналізаторів, однак вони не можуть використовуватися для безперервного аналізу, а також громіздкі і складні для технічного обслуговування.

Фотоіонізаційні та інфрачервоні аналізатори мають високу точність моніторингу вуглеводнів. Серед недоліків таких аналізаторів бензину - необхідність точного калібрування і регулярного очищення конденсату безпосередньо на датчиках.