Аналізатори промислових газів

Аналізатор газів - це прилад для проведення аналізу газових сумішей з метою визначення їх якісного та кількісного складу, використовуючи хімічні, фізичні та змішані фізико-хімічні методи аналізу.

Хімічні методи аналізу газів засновані на принципі поглинання компонентів газової суміші різними реагентами. Наприклад, вуглекислий газ поглинається лужним розчином, кисень - лужним розчином пірогалолу, ненасичені вуглеводні - бромистою водою. Обсяг даного газу визначається зменшенням обсягу аналізованої суміші. Аналізатори газів, що використовують хімічні методи аналізу, відрізняються простотою конструкції і процедури проведення аналізу.

Фізичні методи газового аналізу засновані на зміні фізичних властивостей газової суміші, які змінюються в залежності від складу – щільності, в'язкості, температури кипіння, теплопровідності, випромінювання або поглинання світла (спектральний аналіз) і мас-спектрів (мас-спектроскопія).

У фізико-хімічних методах газового аналізу компоненти газової суміші поглинаються розчином відповідного реагенту. Потім вимірюють електропровідність, оптичну щільність або інші фізико-хімічні властивості розчину. Для визначення складу вуглеводневих сумішей широко використовується метод хроматографічної адсорбції.
Спеціалізований газовий аналізатор

Аналізатор вихлопних газів або аналізатор окису вуглецю вихлопних газів (CO) являє собою прилад для вимірювання рівня окису вуглецю серед інших газів у вихлопних газах, викликаних неправильним згорянням. Найпоширенішим методом вимірювання тут виступає вимір коефіцієнта лямбда.

Для визначення CO та інших газів використовуються інфрачервоні та хімічні газові датчики. Датчики окису вуглецю використовуються для оцінки кількості СО використовуються, зокрема, під час перевірки технічного стану автомобіля, щоб підтвердити його придатність до експлуатації. Ціна газоаналізатора вихлопних газів залежить від використовуваної методики визначення газів і додаткових параметрів і опцій пристрою.

Аналізатор димових газів вимірює і відобиває продукти згоряння як побутових, так і комерційних приладів, що працюють на викопному паливі. Крім того, вони можуть вимірювати якість навколишнього повітря в приміщеннях або будівлях. Такі аналізатори газів використовують сервісні інженери, відповідальні за установку, управління і технічне обслуговування приміщень.