Аналізатори домішок в нафтопродуктах

Аналізатор нафти - це прилад для аналізу якості сирої нафти, а також її фракцій і дистилятів. Процес тестування нафти включає аналіз якості нафтопродуктів під час процесів видобутку у верхньому, середньому і нижньому потоках. Прилади для аналізу досліджують склад сирої нафти та її фракцій, присадок до палива і нафтових забруднень.

Сира нафта являє собою складну суміш вуглеводнів, невуглеводневих органічних сполук, що містять N, S, O та металоорганічних сполук, що містять, зокрема, Ni, Fe і V. процес нафтоперероблення являє собою процес розкладання суміші сирої нафти на різні фракції та виробництва кінцевих продуктів для промислового використання.

Аналіз нафти


Різні фракції сирої нафти, нафтова сировина і готова продукція потребують різних аналітичних інструментів і методів аналізу.
Насичені фракції часто можуть бути проаналізовані за допомогою автономної газової хроматографії (ГХ) звичайними детекторами. Такі ГХ-системи обмежені аналізом вуглеводнів з числом вуглецю менше ніж 35, оскільки їх нижня температурна межа становить близько 325°C. Аналіз важчих вуглеводнів вимагає високої температури ГХ.

Ароматична фракція важко піддається аналізу за допомогою автономного ГХ, але може бути проаналізована методом газової хроматографії / мас-спектрометрії (ГХ/МС) через її високочутливий і селективний детектор. Цей метод також може застосовуватися для аналізу важчих нафтохімічних продуктів, наприклад, смол і асфальтенів, які мають вищі температури кипіння.

Аналіз нафтових забруднень


Нерідко також виникає необхідність купити аналізатор нафти для аналізу неорганічних забруднювальних речовин, які можуть забруднювати рафіноване паливо, знижувати якість продукції і матеріалів, викликати корозію обладнання, а також ускладнювати роботу каталізаторів, необхідних для процесу рафінування.