Аналізатори CS і ONH в металах і сплавах

emia

Аналізатор HORIBA EMIA-Pro призначений для швидкого і одночасного вимірювання масової частки вуглецю (C) і сірки (S) в різних твердих зразках металів і неорганічних сполук з використанням методу спалювання зразка в потоці кисню з ІЧ детектуванням отриманих газів CO, CO2 і SO2.

Зразками для аналізу можуть бути метали і сплави, оксиди, нітриди і карбіди металів, феросплави, вугілля, цемент, гума та нафта.

Діапазон вимірювання C: від 1,6 ppm до 6% мас
S: від 2 ppm до 1% мас
Стандартне відхилення вимірювання холостої проби C: <0,8 ppm
S: <1,0 ppm
Стандартна маса зразка 1 г
Тривалість робочого циклу 70 секунд
Необхідні гази газ-носій O2: чистота 99,5%, тиск 0,3 МПа
газ пневмоприводу N2: чистота 99,5% тиск 0,35 МПа

EMIA-Pro дозволяє визначати вміст вуглецю і сірки від 1,6 і 2 ppm відповідно. Удосконалена модель EMIA-Expert знижує межі виявлення вуглецю і сірки до 0,6 ppm і відповідно підвищує точність їх визначення.

Відео роботи аналізатора:

Новий аналізатор EMIA-Step з резистивної піччю для найкращого контролю температури і визначення вільного вуглецю, наприклад, в кераміці.

Унікальною особливістю аналізаторів EMIA є навігатори з аналізу, усунення проблем і особливо третій навігатор з обслуговування. Всі операції обслуговування супроводжується відео, які показують оператору кожен крок обслуговування, і відео чергового кроку запускається за бажанням оператора після проведення маніпуляції попереднього кроку. Це знімає необхідність пам’ятати всю послідовність дій для операцій обслуговування і кожного разу витрачати час на вивчення інструкції.

Аналізатор HORIBA EMIA-Pro

Аналізатор HORIBA EMIA-Pro

Аналізатор HORIBA EMGA дозволяє аналізувати кисень азот і водень в різних зразках. Найбільш часто визначаються вмісту кисню азоту і водню в сталях і феросплави, кисню та азоту в карбідах і нітриду, кисню в міді, водню в титані і алюмінії.

Також можна визначати вміст кисню в катодному матеріалі літієвих батарей, що впливає на криву їх розряду.

Завдяки автоочищувачу і податчику тиглів аналіз значно прискорюється і стає практично автоматичним знижуючи вплив оператора, якому потрібно тільки зважити зразок.

EMGA O N H (IR) H (TCD) Автоочищувач Податчик тиглів
930 + + +   + +
920 + + + +
921 + + +
830M + + +
830AC + + + +
820M + +
820AC + + +
821M +
821AC + +