Генератори аерозолю

Генератор аерозолю - це пристрій для виробництва аерозолів для конкретних завдань в промисловості й ритейлі. Аерозоль можна визначити, як систему твердих частинок або крапель рідини, які можуть залишатися диспергованими в газі, зазвичай повітрі. Природні аерозолі, а також аерозолі, які виробляють промислові аерозольні генератори, майже завжди містять суміш із частинок широкого діапазону розмірів.

Аерозольні генератори та диспергатори відіграють життєво важливу роль у виробництві певних видів аерозолю, необхідного для проведення аерозольних випробувань, досліджень і виробництва, а також пожежогасінні.

Генератор аерозольний може бути пневматичним, конденсаційним, механічним, або ультразвуковим. Зазвичай такі прилади мають гнучкі регулювання концентрації аерозолю і розподілу частинок, які генеруються ними за розміром.

Оптимізація параметрів генерації аерозолю в таких пристроях підвищує точність вимірювання і поліпшує статистику частинок, які генеруються. Генерація великої частки дрібних частинок зазвичай не є проблемою. Однак в ряді випадків потрібен певний розмір частинок. Це досягається застосуванням відповідного розпилювача та інших аксесуарів.

Застосування


Області застосування, що вимагають генерування аерозолів, досить різноманітні й включають тестування фільтрів, нанесення наночастинок на поверхні, випробування продуктивності пилотягiв і калібрування аерозольних приладів, але, безумовно, не обмежуються ними.

Рідини, зокрема, вода, моторні та харчові масла і значно відрізняються по в'язкості, поверхневого натягу і щільності. Сучасні аерозольні генератори здатні генерувати крапельні тестові аерозолі з рідин, які необхідні для проведення практичних аналізів і порівнянь, з метою забезпечити чітке порівняння характеристик фільтрів і пристроїв вимірювання частинок.

Тестові аерозолі можуть генеруватися в діапазоні розмірів частинок 10 нм – 10 мкм і з масовими потоками в діапазоні від декількох мг/год до більш ніж 300 г/ч. Монодисперсні або полідисперсні тестові розподіли частинок аерозолю за розмірами можуть бути отримані в залежності від моделі генератора і аерозольної речовини.

У сфері пожежогасіння


Конденсоване аерозольне пожежогасіння являє собою метод часткової боротьби із загоряннями, схожий з газовим або сухим хімічним пожежогасінням. Даний метод передбачає використання вогнегасної речовина, що включає суміш з вкрай дрібних твердих частинок і газу. Конденсовані аерозольні мікрочастинки й супутні гази утворюються в результаті екзотермічної реакції. Частинки аерозолю конденсуються та охолоджуються всередині генератора аерозольного пожежогасіння, а після розпорошуються у вигляді твердих частинок.

На відміну від газового (який виділяє тільки газ) і сухого хімічного (який виділяє порошкоподібні частинки великого розміру – 25-150 мкм), генератор вогнегасного аерозолю виділяє дрібнодисперсні тверді частинки діаметром менше ніж 10 мкм, а також тверді частинки діаметром значно менше, ніж в середньому у сухих хімічних вогнегасниках. Такі частинки залишаються в повітрі значно довше і залишають набагато менше слідів.

Конденсовані аерозолі однаково ефективні незалежно від розташування вогнища і висоти пожежі, вони поширюються механічно, електрично, або шляхом комбінованої електромеханічної операції. На відміну від хімічних систем, які зазвичай використовуються в пінних вогнегасниках, генератори вогнегасного аерозолю не повинні обов'язково розпорошуватися безпосередньо в напрямку вогню.